Dinamització i sensibilització en igualtat de gènere

Actualitzat el 19-02-2020 08:48

Missió

Dinamització i sensibilització envers els drets i la igualtat d’oportunitats de les dones.

Descripció

Elaboració de propostes formatives, exposicions, tallers, xerrades, etc. sobre els drets de les dones i qualsevol altra qüestió del seu interès.

Com accedir al servei?

Cal fer la inscripció seguint les indicacions de la publicitat de cada proposta.

Unitat/s responsable/s

  • Atenció a les Dones

Adreces electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

Dilluns i dimecres, de 15:30 a 18:30

Punt d'informació

Palau Municipal
(3era planta)

Plaça de la Font, 1