Consell Municipal de les Dones

Actualitzat el 24-01-2023 09:44

Missió

Suport al teixit associatiu per promoure la participació ciutadana en les polítiques de gènere.

Descripció

El Consell Municipal de Dones és un òrgan estable i permanent de participació de caràcter sectorial per fomentar, coordinar i avaluar accions i propostes destinades a impulsar les polítiques d'igualtat i incrementar la presència i participació de les dones en tots els àmbits de la vida social.

Web

Requisits d'accés

  • Col·legis professionals, sindicats i altres organitzacions.
  • Edat compresa entre els 13 i els 20 anys.

Unitat/s responsable/s

  • Atenció a les Dones

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dilluns i dimecres, de 15.30 a 18.30 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1