Control sanitari de bars, restaurants i menjadors col·lectius (casals d’estiu)

Actualitzat el 13-01-2023 09:53

Missió

Garantir el bon estat dels àpats que se serveixen en els establiments, mitjançant inspeccions, per tal de protegir la salut de les persones consumidores.

Descripció

Revisió d'instal·lacions i recollida de mostres per fer-ne l'anàlisi microbiològica. Es pot presentar una denúncia per manca de condicions sanitàries.

Beneficiaris

  • Persones consumidores.

Destinataris

  • Persones titulars d'establiments.

Web

Com accedir al servei?

Presencialment, formalitzant una sol·licitud davant l’Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), o electrònicament (Internet), en cas de denúncia.

Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1