Coordinació amb professionals de serveis

Actualitzat el 24-01-2023 09:37

Missió

Facilitar la gestió dels casos complexos en què intervenen serveis i professionals de diversos ens.

Descripció

Coordinació en l'abordatge de casos complexos i suport especialitzat als serveis socials bàsics i altres professionals de l'àmbit sanitari i social.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de la discapacitat

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1