Subvencions a entitats de l’àmbit de la discapacitat

Actualitzat el 24-01-2023 09:37

Missió

Fomentar la realització de projectes i actes que contribueixin a l'assoliment de la igualtat d'oportunitats i a la participació activa de les persones amb discapacitat en els diferents àmbits de la societat.

Descripció

Subvencions a entitats d'àmbit local:
a) Subvencions modalitat 1: subvencions a projectes, activitats i accions pròpies de les entitats que tinguin per objecte la millora de la qualitat de vida, el foment de la igualtat d'oportunitats i la inclusió, la participació i la formació de les persones amb discapacitat i les seves famílies. b) Subvencions modalitat 2: subvencions per al desenvolupament de projectes de temàtiques específiques proposades per la conselleria competent en matèria de discapacitat. c) Subvencions nominatives: concessions directes i sense convocatòria pública en l'àmbit de la discapacitat.

Web

Com accedir al servei?

Les bases reguladores de la subvenció es poden veure a l'enllaç del tràmit.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de la discapacitat

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1