Transport adaptat assistit a centres ocupacionals

Actualitzat el 24-01-2023 09:37

Missió

Facilitar el desplaçament de les persones amb discapacitat als centres ocupacionals i d'atenció especialitzada.

Descripció

Transport amb autobús per a persones amb discapacitat als centres especials de treball, centres ocupacionals i centres de dia d'atenció especialitzada, per les diferents rutes establertes, mitjançant una entitat prestadora del servei.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de la discapacitat

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1