Consell Municipal de la Discapacitat

Actualitzat el 19-04-2021 12:41

Missió

Disposar d’un òrgan permanent de participació ciutadana, de consulta i d’assessorament per a la promoció d’accions destinades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l’àmbit públic municipal de Tarragona.

Descripció

El Consell Municipal de la Discapacitat és un òrgan complementari de participació ciutadana que aglutina persones representants de les entitats de l’àmbit de la discapacitat i persones individuals interessades. Treballa per la inclusió i la defensa dels drets de les persones amb discapacitat al municipi de Tarragona.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de la discapacitat

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1