Consell Municipal de la Discapacitat

Actualitzat el 24-01-2023 09:37

Missió

Disposar d'un òrgan permanent de participació ciutadana, de consulta i d'assessorament per promoure accions destinades a millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l'àmbit públic municipal de Tarragona.

Descripció

El Consell Municipal de la Discapacitat és un òrgan complementari de participació ciutadana que aglutina representants de les entitats de l'àmbit de la discapacitat i persones interessades. Treballa per la inclusió de les persones amb discapacitat i la defensa dels seus drets al municipi de Tarragona.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de la discapacitat

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1