Eclèctic Festival

Actualitzat el 24-01-2023 09:37

Missió

Aconseguir que les arts escèniques s'obrin a les produccions que fan persones amb discapacitat.

Descripció

Festival bianual d'arts escèniques inclusives que dona cabuda a les obres de producció local i que acull artistes novells i professionals d'arreu de Catalunya, Espanya i Europa, amb una vocació de màxima inclusió dels seus participants.

Web

Com accedir al servei?

Contactar amb els/les tècnics/ques de la discapacitat.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de la discapacitat

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

Dilluns a Divendres de 9 a 14h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1